Squat Guide: How To Do A Squat

1. Squat Position - Part 1/9

Jul 7, 2020 - 2 min, 6 sec.

2. Hip drive - Part 2/9

Jul 7, 2020 - 1 min, 29 sec.

3. Bar placement - Part 3/9

Jul 7, 2020 - 2 min, 52 sec.

4. Restricted upper body - Part 4/9

Jul 7, 2020 - 2 min, 38 sec.

5. Upper body Stretch - Part 5/9

Jul 7, 2020 - 2 min, 37 sec.

6. Squat example - Part 6/9

Jul 7, 2020 - 1 min, 8 sec.

7. Bar path - Part 7/9

Jul 7, 2020 - 3 min, 29 sec.

8. The walkout - Part 8/9

Jul 7, 2020 - 1 min, 27 sec.

9. Squat phases - Part 9/9

Jul 7, 2020 - 2 min, 52 sec.